โบราณสถานต่างประเทศ 5 สถานที่เที่ยวระดับโลกที่มีทั้งความโบราณ และความพิเศษ

โบราณสถานต่างประเทศ สถานที่ถูกสร้างมานานและคงอยู่ในปัจจุบันอันดับที่1 นครวัด ประเทศกัมพูชา

โบราณสถานต่างประเทศ เป็นปราสาทที่ซับซ้อนในกัมพูชาและเป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่มากกว่า 162.6 เฮกตาร์ (1.6 ล้านตารางเมตรหรือเท่ากับ 402 เอเคอร์) เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดฮินดูที่อุทิศให้กับพระวิษณุ แต่ค่อยๆ ถูกแปรสภาพเป็นวัดพุทธในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้า

นครวัดแห่งที่ 12 สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แห่งยโสธรปูร์ (ปัจจุบันคือเมืองพระนคร) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรขอม มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดของรัฐและสุสาน เป็นการเปลี่ยนแปลงในนิกายของกษัตริย์โบราณเมื่อนครวัดถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระวิษณุแทนที่จะเป็นพระศิวะ

และเนื่องจากเป็นปราสาทที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีที่สุดในบริเวณโดยรอบนครวัด จึงเป็นปราสาทเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญนับตั้งแต่มีการก่อสร้าง นครวัดถือเป็นจุดสุดยอดของสถาปัตยกรรมเขมรแบบดั้งเดิม

และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาได้ปรากฏบนธงชาติ และได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาที่สำคัญที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก

นครวัดผสมผสานสองรูปแบบพื้นฐานในสถาปัตยกรรมเขมร ได้แก่ การสร้างปราสาทที่คล้ายภูเขา (ปราสาทบนแท่น) และสร้างปราสาทด้วยระเบียงคดที่มีการแกะสลัก การสร้างปราสาทในลักษณะนี้สื่อถึงความหมายของภูเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพในตำนานฮินดู ด้านนอกมีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบ โบราณสถานต่างประเทศ

มีความยาวรวมกว่า 3.6 กิโลเมตร ตัวปราสาทประกอบด้วยระเบียงสี่เหลี่ยมที่มีการแกะสลักทั้งสามชั้น แต่ละชั้นตั้งอยู่สูงกว่าชั้นล่าง ใจกลางปราสาทมีเจดีย์ห้ายอด นครวัดแตกต่างจากปราสาทนครปราสาทอื่น ๆ โดยหันไปทางทิศตะวันตก

ซึ่งนักปราชญ์มีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับนัยของการทรงสร้างประเภทนี้ นครวัดยังได้รับการชื่นชมในด้านความงามและความกลมกลืนของสถาปัตยกรรม เช่น ภาพนูนต่ำนูนสูงขนาดใหญ่ รวมทั้งรูปเทวดาที่ประดับประดาบนผนังอย่างมากมาย

สถานที่สำคัญทางประวิติศาสตร์ ยุโรป สถานที่ถูกสร้างมานานและคงอยู่ในปัจจุบันอันดับที่2 อะโครโพลิส ประเทศกรีซ

เป็นป้อมปราการโบราณที่ตั้งอยู่บนโขดหินเหนือกรุงเอเธนส์ และมีอาคารเก่าแก่มากมายที่มีความสำคัญทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ อาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือวิหารพาร์เธนอน คำว่า Acropolis มาจากคำภาษากรีก ἄκρον (akron, “peak, end”)

และ πόλις (polis, “city”) โพลิสจะเป็นคำทั่วไป และยังมีอะโครโพลิสอื่นๆ อีกมากในกรีซ แต่อะโครโพลิสแห่งเอเธนส์มีความสำคัญมากจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น “อะโครโพลิส” โดยไม่มีตำแหน่งเฉพาะ ในสมัยโบราณ ที่นี่รู้จักกันในชื่อ Cecroopia ตาม Gegropes The Serpent Man กษัตริย์เอเธนส์องค์แรกตามตำนาน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ยุโรป

แม้ว่าจะมีหลักฐานว่าเนินเขานี้อาศัยอยู่ไกลถึงสี่พันปีก่อนคริสต์ศักราช แต่มันคือ Pericles (ประมาณ 495–429 ปีก่อนคริสตกาล) ในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราชที่ประสานงานการก่อสร้างสถานที่ที่สำคัญที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน โบราณสถานต่างประเทศ

ซึ่งรวมถึง Parthenon, Propylia , Irectium และ Atinaaiki Temple วิหารพาร์เธนอนและอาคารอื่นๆ ได้รับความเสียหายอย่างหนักระหว่างการล้อมเมืองเวนิสระหว่างสงครามมอเรอาในปี ค.ศ. 1589 เมื่อดินปืนที่เก็บไว้ในวิหารพาร์เธนอนถูกยิงและระเบิด เว็บคาสิโนที่ดีที่สุด

โบราณสถานต่างประเทศ

โบราณสถานต่างประเทศ สถานที่ถูกสร้างมานานและคงอยู่ในปัจจุบันอันดับที่3 พุกาม ประเทศเมียนมา

เป็นเมืองโบราณและได้รับการยอมรับจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ตั้งอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ระหว่างศตวรรษที่ 9 ถึง 13 เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพุกาม อาณาจักรแห่งแรกของชาวพม่า

ในช่วงสูงสุดของจักรวรรดิระหว่างศตวรรษที่ 11 ถึง 13 มีการสร้างวัด เจดีย์ และอารามมากกว่า 10,000 แห่งบนที่ราบพุกามเพียงแห่งเดียว ยังมีวัดและเจดีย์กว่า 2,200 องค์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ภาคกลางของพม่า ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อพุกาม วัดเกือบ 400 แห่งได้รับความเสียหาย ภาควิชาโบราณคดีพุกามได้เริ่มสำรวจและฟื้นฟู ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโก นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมไม่สามารถเข้าวัด 33 แห่งได้

ปัจจุบันพุกามตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 90 ไมล์ (145 กิโลเมตร) พุกามแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ เมืองเก่า (ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรพุกาม) เขตใหม่ (ย่านที่อยู่อาศัยปัจจุบัน) แหล่งมรดกโลกในทวีปเอเชีย

และเขตพื้นที่เพศหญิง องค์อู (เขตการค้าและเศรษฐกิจ) มีสนามบินชื่อสนามบินยองอูเป็นสนามบินของเมือง รายได้หลักของเมืองคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาที่นี่ทุกปี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเอเชียด้วยกัน

พุกามเป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองแห่งท้องทะเลแห่งเจดีย์” หรือ “ดินแดนแห่งเจดีย์” เพราะในช่วงรุ่งเรืองมีการสร้างเจดีย์มากมายบนที่ราบพุกาม เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือเจดีย์ชเวซิกอง สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอนอร์ธามันโช กษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรพุกาม ตามประเพณีการสร้างเจดีย์ เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นองค์ที่กษัตริย์สร้างขึ้น

และร่างที่เล็กลงต่อไปนั้นถูกสร้างขึ้นโดยขุนนางอามาตย์ลงมาตามชื่อเรื่อง นอกจากเจดีย์ชเวซิกองแล้ว ยังมีเจดีย์ที่สำคัญอีกหลายแห่งและวัดสำคัญอื่นๆ เช่น เจดีย์ชเวซันดอ, อนันดาพญา, เจดีย์ตะเบียนใหม่, วัดพญาตองซู, วัดโลมีนหล่อ, วัดดามะ ยันจิ เจดีย์ตะบินยุปาย เป็นต้น

โบราณสถานต่างประเทศสถานที่ถูกสร้างมานานและคงอยู่ในปัจจุบันอันดับที่4 ฮัมปิ ประเทศอินเดีย

Hampi หรือที่เรียกว่ากลุ่มอนุสาวรีย์ที่ Hampi เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก อยู่ในภาคอีสานของ รัฐกรณาฏกะ อินเดีย เที่ยวโอมาน

ในอดีต ฮัมปีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรวิชัยนคร ในศตวรรษที่ 14 บันทึกเหตุการณ์ของนักเดินทางชาวเปอร์เซียและชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวโปรตุเกส โดยระบุว่าฮัมปีเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง และยิ่งใหญ่

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทุ่งคพัฒน์ เมืองนี้เต็มไปด้วยวัดวาอาราม บ้านเรือน และตลาด ในช่วงทศวรรษที่ 1500 ฮัมปี วิชัยกรณ์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในบรรดาเมืองในยุคกลาง รองจากปักกิ่งเท่านั้นและอาจเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในอินเดียในยุคนั้น

มีผู้ค้าจากเปอร์เซียและโปรตุเกส จักรวรรดิวิชัยนครสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้หลังจากการปะทะกับสุลต่านมุสลิม เมืองหลวงฮัมปีถูกยึดครอง กองทัพของสุลต่านถูกทุบและขโมยไปในปี ค.ศ. 1565 Hampi อยู่ในซากปรักหักพังเสมอ

ปัจจุบัน Hampi ตั้งอยู่ในกรณาฏกะ ใกล้เมือง Hospiti ซากปรักหักพัง Hampi ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,100 เฮกตาร์ (16 ตารางไมล์) และ UNESCO ได้ยกย่อง Hampi ว่าเป็น “สถานที่โอ่อ่าสง่างาม” โดยมีอาคาร 1,600 แห่งที่ยังคงยืนอยู่ในปัจจุบัน

ของอาณาจักรฮินดูที่ยิ่งใหญ่ อาณาจักรสุดท้ายของอินเดียใต้ ประกอบด้วย “ป้อมปราการ พื้นที่ริมแม่น้ำ อาคารราชวงศ์และศาสนสถาน วัด ศาลเจ้า หอคอยที่มีเสาสูง วัดวาอาราม อนุสาวรีย์ โครงสร้างในการลำเลียงน้ำ เป็นต้น” สถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย

ฮัมปีมีอายุมากกว่าอาณาจักรวิชัยนคร มีหลักฐานในจารึกสมัยอโศกและปรากฏในรามายณะและฮินดูปุราณาอื่นๆ ที่ชื่อปัมปะ (ปารวตี) เทวี ติรถเกษตร เช่น วิรุภักษ์มณเฑียร ซึ่งเป็นวัดของอธิดังการ และยังมีคนมาสักการะและมีพิธีกรรมอยู่ตลอดเวลา

โบราณสถานต่างประเทศ สถานที่ถูกสร้างมานานและคงอยู่ในปัจจุบันอันดับที่5 มง แซ็ง มีแชล ประเทศฝรั่งเศส

เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลทางชายฝั่งตะวันตก พื้นที่ของจังหวัด Manche Bus-Normandy ของฝรั่งเศส ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี 1979 ภายใต้ชื่อ Mont-Saint-Michel and the Bay.

นักท่องเที่ยวมากกว่า 3.2 ล้านคนมาเยี่ยมชมมงต์แซงต์มิเชลในหนึ่งปี ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสามของฝรั่งเศสรองจากหอไอเฟลและวังแห่งกลอน สาย โบราณสถานต่างประเทศ

เกาะที่วัดตั้งอยู่นั้นเป็นหินแกรนิต โดยมีเส้นรอบวงเกาะประมาณ 960 เมตร และสูง 92 เมตร หากเพิ่มความสูงของตัววัดก็จะมีความสูง 155 เมตร ถือว่าเป็นป้อมปราการตามธรรมชาติตั้งแต่ยุคกลาง

ตั้งชื่อตามวัดที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขานั่นเอง บนยอดวัดมีรูปปั้นทองคำของเทวทูตไมเคิล (นักบุญไมเคิล) ถูกสร้างโดยเอ็มมานูเอล เฟรมิเอต์ ปัจจุบันมีชาวเกาะ 50 คน ณ ปี 2015 โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในไทย