เช็คอิน หลังคลายล็อกดาวน์ ที่ไหนต้องเตรียมตัวกันอย่างไร

เช็คอิน หลังคลายล็อกดาวน์ ลดเวลา “เคอร์ฟิวล่าสุด” เหลือ 5 ทุ่ม-ตี 3 ถึงสิ้น ต.ค.นี้ 

เช็คอิน หลังคลายล็อกดาวน์

เช็คอิน หลังคลายล็อกดาวน์ เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) มีเนื้อหาที่สำคัญ กำหนดมาตรการต่าง ๆ อาทิ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยกำหนดปรับปรุงเฉพาะเรื่อง จำนวนบุคคลที่เข้ารวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม จำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มี จำนวนรวมกันมากกว่า 50คน

พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 100คน

พื้นที่ควบคุม ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 200คน

พื้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 300คน

พื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500คน

นอกจากนี้ มีการปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ห้ามบุคคลใดในเขต พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยให้

การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่และกรณีของบุคคล ที่ได้รับยกเว้นที่ได้ประกาศ หรือได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ ยังคงใช้บังคับต่อไป แน่นอนว่าการที่จะ เดินทางไปเช็คอิน ในสถานที่ต่าง ๆ เช็คอิน หลังคลายล็อกดาวน์ ได้นั้นเราต้องเครียมตัวอย่างไรบ้าง

สิ่งที่ควรรู้เมื่อต้องขึ้นเครื่องบิน หลังคลายล็อกดาวน์โควิด 

หลังจากวันที่ 1 ต.ค. 64 รัฐบาลได้ประกาศคลายล็อกดาวน์ในหลายกิจการ ประกอบการจะเปิดให้ใช้เราเที่ยวด้วยกันในวันที่ 8 ต.ค. 64 นี้เป็นต้นไป ทำให้หลายๆ คนเริ่มวางแผนท่องเที่ยวกันอีกครั้ง ซึ่งการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยเครื่องบินก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของใครหลายคน

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินราคาไม่แพง ใช้เวลาไม่นานในการเดินทาง จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกแรกๆ ของนักท่องเที่ยว และนักเดินทาง แต่ปัจจุบันความเข้มงวดเรื่องการเดินทางก็ยังคงอยู่ ซึ่งทีมงานมีโอกาสเดินทางไปหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาแบบเช้าไปเย็นกลับ เช็คอิน หลังคลายล็อกดาวน์

โดยก่อนจะเดินทางก็มีการเช็กข้อมูลพอสมควร เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด ข้อบังคับ การเดินทางเข้าจังหวัด ของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน ที่สำคัญกรุงเทพฯ ถือเป็นจังหวัดสีแดงเข้ม หรือจุดควบคุมสูงสุด ทำให้ขั้นตอนก่อนจะเดินทางเราก็ต้องเตรียมพร้อมพอสมควร

เริ่มต้นจากการเช็กอินที่สนามบินดอนเมือง ตั้งแต่เช้าเพื่อขอ ตั๋วโดยสารหรือ Boarding Pass ก่อนจะมุ่งหน้าไปหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยแอปพลิเคชันที่ต้องโหลดไว้ในสมาร์ทโฟน ได้แก่ หมอพร้อม และ ไทยชนะ แต่ก่อนที่จะขอBoarding Passเราต้องสแกน QR Code เพื่อดูมาตรการของแต่ละจังหวัดว่าต้องการอะไรบ้าง เช็คอิน หลังคลายล็อกดาวน์

เช่น ต้องฉีดวัคซีนมาแล้ว หรือถ้าเป็นบางจังหวัดก็ต้องตรวจโควิดมาก่อน 7 วันก่อนเดินทาง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถศึกษาก่อนจะเดินทาง เช่น สอบถามไปยังสายการบิน หรือ สอบถามไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้นๆ

หลังจากนั้น ก็โชว์ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิดในหมอพร้อมให้กับพนักงานสายการบินดูเพื่อออก Boarding Pass ทั้งนี้ข้อมูล Digital Health Pass และ ผลตรวจ ATK ที่อยู่ใน APP หมอพร้อมยังใช้ไม่ได้ แนะนำให้พกใบรับรองแพทย์ติดไปด้วยในกรณีที่ต้องเดินทางไปยังจังหวัดที่ต้องแสดงผลการตรวจโควิด อันดับถัดมา ก็ต้องสแกน QR Code ของ ศบค. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการเดินทางลงไปด้วย

ข้อแนะนำ ควรเผื่อเวลาในการเช็กอินพอสมควร เนื่องจากขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องนั้นค่อนข้างใช้เวลา ซึ่งหากปริมาณผู้โดยสารในช่วงเวลานั้นค่อนข้างมาก ก็อาจจะทำให้ต้องเร่งสปีดในช่วงท้าย อาจมีไฟนอลคอลก็เป็นได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดอีกครั้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ระว่างเดินทางบนเครื่อง จะเห็นได้ว่ายังคงต้องเว้นระยะห่าง และงดทานอาหารบนเครื่องบินตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท.

เช็คอิน หลังคลายล็อกดาวน์ การนำเจลล้างมือ หรือ แอลกอฮอล์ขึ้นเครื่องบิน

ส่วนการนำเจลล้างมือ หรือ แอลกอฮอล์ขึ้นเครื่องบินนั้นสามารถทำได้แต่ต้องมีปริมาณความจุไม่เกิน 350 มิลลิลิตร หรือ 12 ออนซ์ และต้องมีปริมาณรวมกัน หรือรวมกับของเหลว เจล สเปรย์อื่นๆ สูงสุดได้ไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร ซึ่งเราแนะนำให้ใส่ถุงซิปล็อกมาด้วยจะดีมาก แต่ถ้าหากเป็นการโหลดใต้เครื่องบินนั้น ปริมาณความจุไม่เกิน 500 มิลลิลิตร หรือ 17 ออนซ์ มีปริมาณรวมกันหรือรวมกับของเหลว เจล สเปรย์อื่นๆ สูงสุดได้ไม่เกินคนละ 2,000 มิลลิลิตร แต่ต้องมีปริมาตรรวมกันสูงสุดคนละไม่เกิน 2 ลิตร หรือ 2,000 มิลลิลิตร แนะนำให้ใส่ถุงซิปล็อกอีกเช่นกัน

ห้ามใช้ภาพถ่าย Boarding Pass หรือ ภาพถ่าย E-Boarding Pass ขึ้นเครื่อง

หากยังจำได้เมื่อต้นปี 64 กพท. เช็คอิน หลังคลายล็อกดาวน์ มีประกาศยกเลิกการใช้ภาพถ่าย Boarding Pass หรือ ภาพถ่าย E-Boarding Pass รวมถึงรูปถ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ย้ำว่า หากจะขึ้นเครื่องต้องใช้ตั๋วโดยสาร หรือ Boarding Pass ที่เป็นกระดาษเท่านั้น สามารถขอตั๋วโดยสารแบบกระดาษได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอินของสายการบินนั้นๆ หรือจะเป็นตู้เช็กอินอัตโนมัติ (self check in kiosk) หรือหากไม่แน่ใจก็สามารถสอบถามไปยังสายการบินที่เราจะใช้บริการเพื่อความสะดวกก่อนเดินทาง

สำหรับสาเหตุที่ให้กลับมาใช้ Boarding Pass ที่เป็นกระดาษเพื่อป้องกันมิจฉาชีพในคราบผู้โดยสารที่แอบใช้ช่องโหว่จากภาพถ่าย E-Boarding Pass ขึ้นเครื่องบินฟรีมาแล้วหลายหน ที่สำคัญก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเราๆ ด้วย

ถึงจังหวัดปลายทางต้องทำอย่างไร

ต้องบอกก่อนว่ามาตรการของแต่ละจังหวัดนั้นไม่เหมือนกัน เช็คอิน หลังคลายล็อกดาวน์ สำหรับหาดใหญ่ สงขลานั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้เราลงทะเบียนก่อนเข้าจังหวัดเสียก่อน โดยจะมีการถามข้อมูลส่วนตัว จำนวนวันที่อยู่ในจังหวัด จุดประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ และ SMS แจ้งเตือน

ส่วนการเดินทางกลับเข้ามาในกรุงเทพฯ นั้น ทางท่าอากาศยาน หาดใหญ่ ให้มีการลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางอีกครั้ง เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เที่ยวบิน จุดหมายปลายทาง ซึ่งมีทั้งให้กรอกด้วยมือ และสแกน QR Code พร้อมทั้งให้เราโหลด Boarding Pass แนบไปด้วย จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะประทับตรา เราก็สามารถเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้แล้ว

หากเดินทางไปภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ส่วนใครที่ต้องการเดินทางไปยังภูเก็ต หรือ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แนะนำให้ติดตามประกาศจากจังหวัดภูเก็ต รวมถึงสอบไปถามไปยังสายการบินที่จะเดินทาง แต่เบื้องต้นคนที่จะเดินทางไปภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด ซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม, สปุตนิก วี ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค เข็มที่ 1 แอสตราเซเนกาเข็มที่ 2

หรือได้รับวัคชีนชนิดแอสตราเซเนกา, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test ที่มีผลยืนยันจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนเดินทางถึง โดยค่าตรวจโควิด-19 ทั้ง RT-PCR และ Antigen Test นั้นผู้ที่จะเดินทางไปภูเก็ตต้องจ่ายเงินค่าตรวจเอง

อย่างไรก็ตาม แม้จะคลายล็อกดาวน์ และมีการผ่อนคลายมาตรการเดินทางแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังเสมอนั้นก็ คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ระมัดระวังตัวเองก็จะให้ทริปการท่องเที่ยวของเราปลอดภัย และมีความสุข

เหนือสิ่งอื่นใด อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการท้องถิ่น จะมากจะน้อยก็อยู่ที่กำลังทรัพย์ของแต่ละคน อย่างน้อยๆ แค่พูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบ เติมพลังใจให้กัน รอวันฟ้าเปิดอีกครั้ง การท่องเที่ยวก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง

 

อ่านต่อ>>คาเฟ่นครนายก

แทงบอลน้ำดี