วิธีกำจัดห้วร้อนในที่ทำงาน เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น และสุขกายสบายใจมากยิ่งขึ้น

วิธีกำจัดห้วร้อนในที่ทำงาน เพื่อประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้ดี

วิธีกำจัดห้วร้อนในที่ทำงาน คนที่ให้ความสำคัญกับผลงานที่สมบูรณ์แบบ มักเครียดและหงุดหงิด หากเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ คนที่มุ่งเน้นการยอมรับ และความก้าวหน้าในอาชีพ มีแนวโน้มที่จะโกรธ และเสียใจอย่างมาก หากผลงานถูกตำหนิ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ส่วนคนที่ให้ความสำคั ญกับผลตอบแทนการทำงาน มักจะโกรธและเป็นกังวล หากบริษัทมีนโยบายตัดงบสวัสดิการ หรืองดเว้นการจ่ายโบนัส เป็นต้น

ความโกรธของบุคคล ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ อาการเส้นเลือดในสมองแตก โรควิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า หลีกเลี่ยงการโต้ตอบหรือสื่อสารในเวลาที่คุณโกรธ ควรหยุดสิ่งที่ทำ และออกจากสถานการณ์นั้น หาพื้นที่ส่วนตัวจัดการอารมณ์ของตัวเองเสียก่อน และไม่ควรโพสต์ข้อความระบายอารมณ์ ทางโลกโซเซียล เพราะไม่ส่งผลดี และยังสร้างภาพลักษณ์ ที่ไม่ดีแก่ตัวคุณ

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่มักเกิดอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียวเวลาทำงาน หรือต้องทนทำงานอยู่ในบรรยากาศที่น่าอึดอัด เต็มไปด้วยความขัดแย้ง จนทำให้คุณเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ เบื่อหน่าย ท้อแท้สิ้นหวังกับการทำงาน ดิฉันอยากให้คุณลองหันมาจัดการ ‘ความโกรธ’ ที่อยู่ในตัว เพื่อจะช่วยให้สามารถ เอาตัวรอดจากสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ และช่วยให้ทำงานอย่างมีความสุขขึ้น

ความโกรธ เป็นหนึ่งในอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องปกติถ้าคุณจะรู้สึกโกรธ เมื่อมีสิ่งมากระตุ้นให้คุณเกิดความผิดหวังไม่พอใจ ความโกรธส่งผลกับร่างกาย ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ฉะนั้น การจัดการความโกรธ จึงจำเป็นต้องทำอย่างครบวงจร โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจที่มา และผลกระทบของความโกรธ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเสียก่อน แล้วจึงเลือกสรรวิธีการจัดการความโกรธ ที่เหมาะสมกับตัวคุณ ขอให้พึงตระหนักไว้ว่า การแสดงความโกรธ ที่ไม่เหมาะสมนั้น จะเพิ่มปัญหาในการทำงาน ปั่นทอนความก้าวหน้าในอาชีพ วิธีจัดการกับอารมณ์ด้านลบ

และสร้างปัญหาความสัมพันธ์ กับคนรอบข้างเข้าใจความโกรธของฉัน ความโกรธที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน มักมีความเกี่ยวเนื่องกับการให้คุณค่าตัวเอง ของคุณในการทำงาน ไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะโกรธ ในเรื่องเดียวกับคุณ เพราะเราทุกคนมีความเชื่อ การให้คุณค่า และเป้าหมายในการดำเนินชีวิต การทำงานที่แตกต่างกัน เช่น บุคคลที่ให้ความสำคัญ กับการสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบ มักจะเกิดความเครียดและความหงุดหงิด

หากผลงานเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ บุคคลที่มุ่งเน้นการยอมรับ และความก้าวหน้าในอาชีพ มีแนวโน้มที่จะโกรธ และเสียใจอย่างมาก หากผลงานของตนเองถูกตำหนิ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ส่วนบุคคลที่ให้ความสำคัญ กับผลตอบแทนการทำงานเป็นหลัก ก็มักจะรู้สึกโกรธและเป็นกังวล หากบริษัทมีนโยบายตัดงบสวัสดิการ หรืองดเว้นการจ่ายโบนัส เป็นต้น วิธีกำจัดห้วร้อนในที่ทำงาน

อาการหัวร้อน เกิดจาก ความโกรธเป็นหนึ่งในอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติถ้าคุณจะรู้สึกโกรธเมื่อมีสิ่งมากระตุ้นให้คุณเกิดความผิดหวังไม่พอใจ 

อย่างไรก็ตาม ความโกรธของคุณก็อาจจะไม่ได้มา จากสิ่งกระตุ้นที่เป็นตัวบุคคล หรือสถานการณ์ในที่ทำงานเสมอไป บางครั้งมันอาจจะมาจากปัจจัยส่วนตัวของคุณ เช่น นิสัยขี้กังวล และมองโลกในแง่ร้าย ปัญหาความเครียดเรื่องการเงิน สุขภาพ หรือปัญหาความสัมพันธ์กับคนที่บ้าน หรือคุณกำลังอยู่ในช่วง ปรับเปลี่ยนของฮอร์โมนประจำเดือนหรือตามวัย เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลทำให้พื้นฐานทางอารมณ์ของคุณ ไม่มั่นคงและถูกกระตุ้นได้โดยง่าย

เมื่อบุคคลเกิดความโกรธ ระบบประสาท Sympathetic ของร่างกายจะถูกกระตุ้น ให้เตรียมพร้อมร่างกายเพื่อรับมือกับสภาวะกดดัน อันส่งผลทำให้บุคคลอาจเกิดอาการต่างๆ เช่น ตัวเกร็ง หัวใจและเลือดสูบฉีดเร็วขึ้น หายใจขัด มือสั่น ปวดศีรษะ เป็นต้น อีกทั้งสมองในส่วนที่มีชื่อว่า Amygdala ที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ และการตอบสนองก็จะถูกรบกวน ส่งผลทำให้บุคคลมีความไวต่อการตอบสนอง เกิดอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียว และความสามารถในการควบคุมความคิดก่อนจะลงมือทำพฤติกรรมต่า งๆ ลดลง จากการศึกษาวิจัยหลาย ๆ ชิ้นยังพบว่า ความโกรธของบุคคล ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ อาการเส้นเลือดในสมองแตก โรควิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า

ความโกรธในแต่ละบุคคล มีระดับความรุนแรง และการแสดงออกแตกต่างกัน ฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ ดิฉันจึงอยากให้คุณลองเปิดใจวิเคราะห์ และค้นหาคำตอบที่แท้จริง กับตัวเองก่อนว่า อะไรที่มักทำให้คุณเกิดความโกรธในที่ทำงาน และความโกรธนั้น ส่งผลต่อตัวคุณอย่างไร การมุ่งปรับเปลี่ยนองค์กร หรือตัวบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ฉะนั้นอาจจะดีกว่า ง่ายกว่า และเร็วกว่า ที่คุณจะฝึกฝนให้ตัวเอง สามารถจัดการความโกรธของตัวเอง ได้อย่างมืออาชีพ

จัดการความโกรธในตัวฉัน เมื่อคุณเข้าใจความโกรธของตัวคุณแล้ว ต่อไปก็คือการค้นหา และฝึกฝนวิธีการจัดการความโกรธ ที่เหมาะสมและได้ผลดีกับตัวคุณ ในบทความนี้ เราจะมุ่งเน้นแนะนำวิธีการ จัดการกับตัวคุณเองเป็นหลัก เพราะถึงแม้ว่าความโกรธของคุณ จะถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ฯลฯ อาการหัวร้อน เกิดจาก

การมุ่งที่จะปรับเปลี่ยนองค์กร หรือตัวบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ต้องใช้เวลาและความร่วมมือ กันจากหลายฝ่าย ฉะนั้นมันอาจจะดีกว่า ง่ายกว่า และเร็วกว่า ที่คุณจะฝึกฝนให้ตัวเอง สามารถจัดการความโกรธของตัวเอง ได้อย่างมืออาชีพ แม้จะต้องอยู่ในสถานการณ์ และบรรยากาศการทำงานที่น่าอึดอัด หรือต้องทำงานกับบุคคล ที่กระตุ้นความโกรธของคุณก็ตาม วิธีกำจัดห้วร้อนในที่ทำงาน

เทคนิคการจัดการความโกรธในที่ทำงาน มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

รู้ทันและยอมรับอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทำความเข้าใจธรรมชาติความโกรธของตัวเองแล้ว ขอให้คุณฝึกสังเกตสัญญาณบ่งชี้อารมณ์โกรธ คุณไม่ควรรู้สึกผิดที่มีอารมณ์โกรธ คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกโกรธ แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อารมณ์โกรธของคุณทำร้ายตนเอง ผู้อื่น หรือองค์กรของคุณ

เริ่มกระบวนการจัดการอารมณ์

เมื่อตระหนักรู้ถึงอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ที่ไม่มั่นคงแล้ว เราควรสร้างความผ่อนคลายให้เกิดขึ้นกับตัวเองในทันที หลีกเลี่ยงการโต้ตอบหรือสื่อสารในเวลาที่คุณโกรธ และหากเป็นไปได้คุณควรหยุดสิ่งที่ทำอยู่และออกจากสถานการณ์นั้น เพื่อหาพื้นที่ส่วนตัวจัดการอารมณ์ของตัวเองเสียก่อน บาคาร่าเว็บไหนดี

วิธีกำจัดห้วร้อนในที่ทำงาน

วิธีกำจัดห้วร้อนในที่ทำงาน คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกโกรธ แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อารมณ์โกรธของคุณทำร้ายตนเอง ผู้อื่น หรือองค์กรของคุณ

ปลดปล่อยความคับข้องใจ

ในที่นี้อาจไม่ใช่การไปต่อยกำแพง แต่ควรสร้างความผ่อนคลายทางร่างกายอันเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกๆ ทำได้โดยหายใจเข้าลึก หายใจออกยาวอย่างช้าๆ ควบคุมลมหายใจให้ช้าลง หรืออาจจะใช้วิธีการนับเลขถอยหลังจาก 10 ถึง 0 ทำซ้ำๆ จนรู้สึกผ่อนคลาย อาจจะพักเปลี่ยนอิริยาบถ ฟังเพลง พักดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลาย หรือหาพื้นที่เดินผ่อนคลายอารมณ์เพียงลำพัง วิธีกำจัดห้วร้อนในที่ทำงาน

ควบคุมอารมณ์และหยุดความคิด

ในขณะที่คุณพยายามผ่อนคลายร่างกาย คุณอาจจะถูกแทรกแซงด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงและความคิดด้านลบ เรามาพยายามควบคุมอารมณ์และหยุดความคิดนั้น หรือหากไม่สามารถทำได้ อาจใช้วิธีการเขียนระบายออกสิ่งที่อึดอัดอยู่ภายในแล้วทำลายทิ้งโดยทันที ไม่ควรนำสิ่งที่คุณเขียนระบายออกส่งให้บุคคลอื่น หรือโพสต์ข้อความระบายอารมณ์ทางโลกโซเซียล เพราะไม่ส่งผลดีใดๆ และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่ตัวคุณ และถ้าหากมีบุคคลที่คุณสามารถไว้วางใจและพร้อมที่จะรับฟังเราควรหาพื้นที่ส่วนตัวพูดคุยระบายออกความคับข้องใจได้เช่นกัน วิธีควบคุมอารมณ์

ปรับองศาความคิดเป็นเชิงบวก

เมื่อร่างกายและอารมณ์ของคุณนิ่งขึ้นแล้ว ขอให้คุณเริ่มทำงานกับการจัดการความคิดของตนเอง ปรับเปลี่ยนมุมมองให้เป็นเชิงบวก ยอมรับว่าสิ่งต่างๆ ไม่สามารถเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ควรยึดติดอยู่กับอารมณ์โกรธเพราะความโกรธบางอย่างก็ไม่สมเหตุผลที่จะเกิดขึ้น คนที่ทำให้คุณโกรธอาจจะไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำว่ากำลังสร้างปัญหาให้แก่คุณ

เตรียมรับมือล่วงหน้า

เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับบุคคลและสถานการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นความโกรธล่วงหน้า โดยพิจารณาถึงสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น หลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรง พยายามมองข้ามสิ่งเล็กน้อยที่ทำให้เกิดความหงุดหงิด งดเว้นตีความและสรุปความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยลำพัง เป็นต้น 5 ที่ปีนเขาเอเซีย

วิธีกำจัดห้วร้อนในที่ทำงาน ความโกรธ ความขัดแย้งที่สมเหตุผล สามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการทำงาน

เรียนรู้ที่จะสื่อสารอารมณ์โกรธอย่างเหมาะสม

ทำได้โดยมุ่งประเด็นไปที่การวิเคราะห์เหตุการณ์ต้นเหตุของความโกรธ และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้คุณควรคิดไตร่ตรองและเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบก่อนการสื่อสาร คุณไม่ควรพูดสื่อสาร ส่งอีเมล หรือข้อความต่างๆ ในขณะที่กำลังโกรธ ความโกรธ ความขัดแย้งที่สมเหตุผล สามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการทำงาน วิธีกำจัดห้วร้อนในที่ทำงาน

แยกแยะความโกรธที่มาจากเรื่องส่วนตัวออกจากการทำงาน

หากความโกรธของคุณมาจากปัจจัยส่วนตัว ขอให้ตระหนักรู้ว่าเป็นหน้าที่ของคุณที่จะดูแลจัดการที่มาของความโกรธนี้ คุณควรระมัดระวังไม่ให้ยึดถือความเชื่อและอารมณ์ส่วนตัว แยกแยะความโกรธที่มาจากเรื่องส่วนตัวจากการทำงาน

เติมพลังบวกให้ชีวิต

นอกเหนือจากเวลาทำงานแล้ว ควรเติมพลังด้านบวกให้กับตัวเอง ด้วยการทำสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข เลือกใช้เวลาอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าและให้ความเคารพในตัวคุณ รวมทั้งสร้างกิจวัตรที่ช่วยฝึกฝนการจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ งานศิลปะ เสริมสร้างพลังกายและพลังใจ อันจะช่วยส่งผลต่อการจัดการความเครียดที่เป็นที่มาของความโกรธ และทำให้สามารถควบคุมความโกรธได้ดีขึ้นอีกด้วย

อ่านเรื่อง อยากเด่นและชอบทับถมคนอื่น! คู่มือเอาตัวรอดจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่เป็น ‘โรคคลั่งไคล้ตัวเอง’ ได้ที่นี่อ่านเรื่อง เลิกบ่นคนที่ออฟฟิศเถอะ เพราะมันไม่มีประโยชน์ ได้ที่นี่ ตัวอย่าง การจัดการอารมณ์